Переможець Всеукраїнського конкурсу стипендіальної програми ЗАВТРА.UA

Випускник університету,hryshytskyy магістр з металорізальних верстатів та систем Грушицький Олег під керівництвом заслуженого винахідника України, к.т.н., професора кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, лауреата премії імені Івана Пулюя — Кривого Петра Дмитровича приймав участь у Всеукраїнському конкурсі Стипендіальної програми ЗАВТРА.UA 2016/2017 навчального року та  зайняв перше місце у науковому напрямку «Інженерія та енергетика». та його наукового керівника