Міжнародне співробітництво набирає оберти

Колектив кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин налагодив плідну співпрацю з багатьма європейськими університетами та окремим підприємствами. У результаті поглиблення євроінтеграційних процесів організовано навчання студентів у провідних технічних університетах Польщі (м. Люблін та м. Ополє), Німеччини (м. Шмалькальден), Іспанії (м. Валенсія) тощо. Кожного року декілька кращих студентів, які навчаються за напрямом 133 – Галузеве машинобудування, мають змогу проходити підготовку за системою подвійних дипломів. Зокрема випускники кафедри Тарас В’юк та Ганна Михалчич успішно завершили навчання у європейських університетах як за бакалаврською програмою підготовки, так і за магістерською.

Не менш важливим аспектом міжнародного співробітництва є постійний обмін досвідом щодо організації начального процесу та  впровадження новітніх технологій навчання.

collaboration_1Колектив кафедри активно працює над вдосконаленням освітніх програм, адаптацією навчальних планів та схем підготовки до рівня кращих європейських навчальних закладів. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у міжнародних форумах щодо організації навчального процесу та його адміністрування, публікують свої наукові праці за цим напрямом у європейських наукових та науково-методичних виданнях, які входять до переліку наукометричних баз.

Провідні фахівці кафедри беруть активну участь у розширенні матеріальної бази кафедри за рахунок виконання грантових програм. У цьому плані велика увага приділена всебічній та комплексній підготовці як студентів, так і професорсько-викладацького складу в рамках проекту Європейського Союзу «Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного підприємництва на платформах Фаблаб», (FabLab).  У новоствореному науково-освітньому центрі 3D технологій «Фаблаб» проходять підготовку студенти більш як з 22 країн світу.

В рамках цього проекту викладачі відвідали близько десяти університетів у різних країнах Європи і перейняли передовий досвід щодо організації виробничої підготовки студентів та активізації їх науково-дослідної діяльності. Налагоджені зв’язки в рамках міжнародного співробітництва сприяють покращенню комунікативності випускників кафедри, та їх швидкій адаптації в умовах глобалізації світового економічного простору.

Shanayda_collaboration_2
Доцент кафедри к.т.н. Шанайда В.В. під час стажування в технічному університеті м. Валенсія (Іспанія)

Розширення меж діяльності кафедри у напрямі розвитку міжнародного співробітництва передбачає активну співпрацю із студентами-іноземцями, які здобувають вищу освіту у нашому університеті. Отримані ними базові знання з різних галузей інженерних наук підкріплені майстр-класами із демонстрацією найсучаснішого обладнання та технологій: 3D сканування, 3D друку та лазерного різання, роботу 3D-фрезерного верстата. Кожен студент може підготовити власний проект на базі систем 3D-технологій та його реалізувати як доказ практичних навиків та належної теоретичної підготовки.

Колектив кафедри активно долучається до проведення різного роду конкурсів, інтелектуальних змагань, в тому числі з іноземною участю. Під час проведення таких зустрічей їх учасники знайомляться із технічним забезпеченням лабораторії ФабЛаб, беруть активну участь у тестуванні можливостей новітнього оснащення лабораторії, проведенню експрес-навчання з виготовлення 3D-моделей, їх виготовлення на базі 3D-принтера, 3D-фрезерного верстата, а також на лазерно-гравірувального верстата.