Міжнародні зв’язки кафедри конструювання верстатів, інструменів та машин

Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин проводить активну діяльність щодо встановлення, налагодження, підтримки та розвитку міжнародних зав’язків як самостійна адміністративна одиниця, так і структурний підрозділ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Міжнародна співпраця спрямована на формування та  ствердження наукового вектору розвитку між окремими науковими школами, нових методичних підходів щодо організації навчального процесу, наукової діяльності, виховних аспектів у трудовій діяльності колективу кафедри.

 

29 жовтня 2013 року делегація Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відвідала Університет прикладних наук Шмалькальдена та підписала угоду про співпрацю. Таким чином, тепер українські та німецькі студенти, які навчаються за напрямами “Комп’ютерні науки” та “Машинобудування”, матимуть змогу отримати дипломи обох університетів, а також пройти безкоштовні курси фахової підготовки з іноземної мови. Програма розрахована на спільну підготовку бакалаврів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки” та 6.050503 “Машинобудування”.

Кафедра конструювання верстатів, інструментів, як структурний підрозділ  університету, підтримує міжнародні науково-освітні зв’язки із понад 60 провідними закордонними університетами та науковими інститутами:

 • Вашингтонським державним університетом (США)
 • Північним університетом Іллінойсу (США)
 • Каліфорнійським університетом (м.Ірвін, США)
 • Кембриджським університетом (Великобританія)
 • Дрезденським технічним університетом (Німеччина)
 • Каталонським технічним університетом (Іспанія)
 • Інститутом сучасної механіки (Франція)
 • Університетом П’єра та Марії К’юрі (Франція)
 • Університетом Уппсала (Швеція)
 • Університетом Шобіт (Індія)
 • Ягелонським університетом (Польща)
 • Університетом «Політехніка Білостоцька» (Польща)
 • Військово-технічною академією ім. Я. Домбровського (Польща)
 • Університетом Шмалькальден (Німеччина)
 • Софійським технічним університетом (Болгарія)
 • Чеським технічним університетом у Празі (Чехія)
 • Маріборським університетом (Словенія)
 • Могилівським державним університетом продовольства (Білорусь)
 • Таллінським технологічним університетом (Естонія)
 • Інститутом механіки машин НАН Бєларусі (Білорусь)
 • Технологічним університетом Таджикистану (Таджикистан)
 • Університетом Лак Хонг (СР В’єтнам)
 • Нджаменським університетом та Університетом Мунду (Республіка Чад)
 • Університет Бабеш-Боля, (м. Клюж-Напока, Румунія)
 • Університетом Міньо, (м. Брага, Португалія)
 • Університетом Східного Сараєво (Боснія і Герцоговина)
 • Техніко-гуманістичною академією м. Бельсько-Бяла (Польща)
 • Державною вищою технічною школою (м. Новий Сонч, Польща)

Викладачі, наукові співробітники та аспіранти кафедри брали участь у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, колоквіумах та семінарах, що проводились на базі університету у 2008-2017 рр.:

 • Україно-польський науково-методичний семінар «Механіка руйнування: актуальні питання наукових досліджень і викладання» (21-25 квітня 2008 р.);
 • Міжнародну науково-технічну конференцію «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування” 21 – 24 вересня 2009 року;
 • Міжнародний інформаційний семінар «Реалізація програми Темпус IV. Розширення співробітництва в області вищої освіти між ЄС та Україною» 16 лютого 2010 року;
 • Міжнародну науково-технічну конференцію «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» 19 – 21 травня 2010 року;
 • Міжнародну науково-технічну конференцію молодих вчених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» 21 – 22 грудня 2010 року;
 • II міжнародну науково-технічну конференцію «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» 20 – 23 вересня 2011 року;
 • Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми сучасних технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком» присвячена пам’яті та 70-ій річниці з дня народження проф. Дубиняка С.А. 19–21 грудня 2011 року;
 • Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 19-20 грудня 2012 року.