Міжнародна співпраця. Початок

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у розширенні географії міжнародної співпраці університету. Під керівництвом завідувача кафедри д.т.н., професора Луціва І.В. започатковано низку міжнародних програм, які мають визначальний рівень як для самої кафедри, так і для університету в цілому.

 

Приділяється значна увага відрядженням за кордон науковців, викладачів, аспірантів та студентів для проведення наукових робіт та наукового стажування. Це дає можливість підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

У 2007 році університетом, на базі кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин було підписано угоду із фірмою «Устронянка» — провідним підприємством харчової промисловості Польщі. В результаті підписання даної угоди сім викладачів університету в ході візиту на підприємство ознайомилися з передовим європейським обладнанням фірми, 19 студентів університету проходили літню виробничу практику на заводах підприємства у м. Бяла (Польща). Так, з 2007 року десять викладачів університету в ході візитів на дане підприємство ознайомилися з передовим європейським виробництвом, а 214 студентів університету пройшли технологічну практику на заводах підприємства «Устронянка». Польські колеги у лютому 2010 року урочисто відкрили обладнану на їх кошти сучасну комп’ютерну лабораторію комп’ютерних систем і мереж у ТНТУ.

У 2011 році університет підписав з Асоціацією по співробітництву в області екології, сільського господарства та розвитку села в Східній Європі «Аполло» та об’єднанням «Німецький селянський союз» угоди про вивчення німецької мови та організацію стажувань на аграрних підприємствах Німеччини для студентів університету, що навчаються за напрямом   машинобудування, а також для всіх бажаючих опанувати німецьку мову.