Систем автоматизованого проектування

   Лабораторія САПР розташована в аудиторії 4-301. Чималих зусиль для її створення доклав, сьогодні вже покійний старший викладач, зав.лабораторією Савчук Микола Андрійович.

   Тут проводяться заняття з дисциплін, які потребують   використання комп’ютерної техніки, а саме:  «Пакети прикладних програм», «Машинне конструювання», “Машинна графіка” , “Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ”, “Системи управління базами даних», “Основи САПР”, “Дизайн верстатного обладнання”, “Теорія автоматичного керування” . Саме тут студенти вивчають такі сучасні пакети автоматизованого проектування як AutoCAD та Компас-3D, вчаться моделювати та досліджувати механічні системи в пакетах  MathCAD та VisSim, створювати бази даних з використанням Office Accses,  опанування яких дозволяє зробити роботу конструктора продуктивнішою і бути конкурентним на ринку праці. 

Роботи наших студентів….