Проектування різального інструменту

Історично, лабораторію  проектування різального інструменту було створено завдяки зусиллям нашого наставника,  неперевершеного педагога,  життєрадісної людини старшого викладача Назаревича Богдана Івановича, якого,  на жаль,  з нами вже немає. Ним було докладено чимало зусиль для матеріально-технічного забезпечення лабораторії різноманітними різальними інструментами, котра знаходилась до 2013 року в аудиторії 1-806. 

Сьогодні естафету викладання дисципліни «Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва», «Різальний інструмент» продовжує к.т.н., доц. Шанайда Володимир Васильович.  Під його керівництвом студенти виконують курсову роботу з проектування різального інструменту. 

З 2013 року  Лабораторія  проектування різального інструменту розташована в аудиторії 4-202.