Волошин Віталій Несторович

Voloshin

Волошин Віталій Несторович

Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи Технічного коледжу ТДНУ ім. І. Пулюя. Народився 1 січня 1975 р. в с. Татаринці Лановецького району Тернопільської області. З 1990 по 1994 роки навчався в Тернопільському технікумі радіоелектронного приладобудування за спеціальністю «Технічне обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів». У 2000 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи». З 2000 по 2003 роки аспірант кафедри «Конструювання верстатів та машин» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез затискних патронів з позиційними багатопрофільними затискними елементами для токарних верстатів» (2003 р.) за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Співавтор 3 монографій, 1 навчального посібника, автор більше 40 наукових праць, серед них 14 наукових статей, 8 винаходів і корисних моделей. Учасник науково-технічних конференцій та симпозіумів, в тому числі міжнародних.