Кривий Петро Дмитрович

к.т.н., доц., проф. кафедри ВІ Кривий Петро Дмитрович  народився 8 липня 1943 року в селі Іванківці Зборівського району Тернопільської області в селянській сім’ї, українець. В 1959 році закінчив Кобзарівську (Обаринецьку) середню школу Зборівського (Велико-Глибочецького) району Тернопільської області. Після закінчення школи і до вступу у 1962 році в інститут працював різноробочим пересувної механізованої колони Велико-Глибочецького міжколгоспбуду, завідувачем сільського клубу с. Іванківці Зборівського району, механізатором комгоспу «17 вересня» Зборівського району. В період з 1962 по 1967 роки навчався на електромеханічному факультеті Львівського політехнічного інституту (Тернопільський філіал) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Під час десятимісячної практики та після закінчення вузу (1966 – 1968 р.р.) працював на Кам‘янець-Подільському приладобудівному заводі на посадах: слюсар-інструментальник, технік-технолог, інженер-технолог відділу головного технолога, старший інженер-технолог технологічного бюро механічного цеху, а також директором Чортківського заводу чавунно-господарського литва (1968-1970 рр.). У травні 1970 року як обраний за конкурсом почав працювати в Тернопільському філіалі Львівського політехнічного інституту на кафедрі «Технологія машинобудування та матеріалознавство» на посаді асистента. В 1990 році у Львівському політехнічному інституті під керівництвом професора Дубиняка Степана Андрійовича захистив кандидатську дисертацію на тему «Роботозтадність приводних роликових і втулкових ланцюгів з орієнтованими згортними втулками». З 1970 року по теперішній час займав викладацькі посади: асистента (1970-1976 рр.), старшого викладача (1976-1991 рр.), доцента (1991-1997 рр.), професора кафедри «Конструювання верстатів, інструментів та машин» (1997 р. по теперішній час), а також адміністративні посади: секретаря кафедри (1972-1973 рр.), заступника завідувача кафедри (1973-1975 рр.), заступника декана (1984-1988 рр.), декана приладобудівного факультету (червень-грудень 1991 р.), проректора з питань зовнішньої інститутської діяльності та виховної роботи (1992-1995 рр.), помічника ректора (2000 р. по теперішній час). Нагороджений медаллю «За доблесну працю» (1970 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, присуджено звання «Винахідник СРСР» (1978 р.). За організацію і проведення VІ Всесоюзної школи «Розрахунок і керування надійністю великих механічних систем» (Тернопіль, 1986 р.) як член Оргкомітету нагороджений Почесною грамотою Президії Центрального правління науково-технічного товариства машинобудівної промисловості СРСР (1986 р.). Як керівник студентських науково-дослідних робіт, що зайняли призові місця на Всесоюзних і Республіканських конкурсах, неодноразово нагороджувався грамотами та дипломами Мінвузу СРСР (1984 і 1986 рр.) та Міносвіти України (1979, 1984, 1986, 1991 рр.). Науково-дослідна робота ведеться в галузі науки «Машинознавство» в розділі науки «Технологія машинобудування».

Найсуттєвіші наукові досягнення. Вперше теоретично встановлено, експериментально підтверджено і практично реалізовано вплив орієнтації згортних втулок стиковим швом всередину внутрішньої ланки приводного роликового і втулкового ланцюга на його розмірні параметри та зносостійкість шарнірів. Розроблені і захищені авторськими свідоцтвами на винаходи нові технології виготовлення згортних втулок підвищеної точності і зносостійкості. Створений новий метод розрахунку в імовірнісному аспекті несучої здатності багатоконтурних паралельно-рядних ланцюгових передач. Розроблені й реалізовані методи та засоби контролю розмірних і експлуатаційних параметрів приводних втулково-роликових ланцюгів з використанням теорії ймовірності та математичної статистики.

Результати науково-дослідної роботи подані у найважливіших публікаціях: Кривый П.Д. К повышению точносты изготовления приводных цепей// Вестник машиностроения, 1980. – №11. – С.30-34. Кривый П.Д. О корректировке номинальных размеров элементов приводных цепей с ориентированными втулками/ Цепные передачи и приводы: Межвузовский сб. – Краснодар: КП, 1980. – С.94-99. Устройство для обработки виброобкатыванием плоских поверхностей. А.С.659370 СССР МКИ В24 В39/00 П.Д.Кривый (СССР). №2486606/25-27; заявл. 12.05.77; Опубл. 30.03.1979, Бюл.№16-4с. Кривий П., Муха І. Дослідження форми згортних втулок внутрішніх ланок приводних роликових і втулкових ланцюгів/ Вісник ТДТУ. Том 4, число 3. – Тернопіль, 1999. – С.78-88.

Загальне число публікацій – 161, з них: 46 – винаходи, 58 – наукових статей, 54 – матеріали і тези доповідей на науково-практичних міжнародних, республіканських і регіональних симпозіумах та конференціях, 3 – навчальних посібника.

Результати наукових досліджень впроваджені на підприємствах міст: Тернопіль (Україна); Москва, Новосибірськ, Нижній Новгород, Оренбург (Росія); Бішкек (Киргизія); Даугавпілс (Латвія).

Брав участь у громадському житті колективу: обирався головою профкому вузу, головою Ради інституту, делегатом обласних профспілкових і освітянських конференцій, делегатом І Всесоюзного з‘їзду працівників освіти.