Гагалюк Андрій Валерійович

Gagalyuk_1З 1998р. по 2004 р. навчався у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» та магістратурі, які закінчив з відзнаками.  У 2007 році закінчив аспірантуру. З 2007 по 2011 рік працював на посаді інженера І категорії лабораторії САПР кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення якості оброблення циліндричних поверхонь деталей машин з використанням спорядження з передавально-підсилюючими елементами» за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. З 2011 року працює на посаді асистента кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин. З  2018 року на посаді старшого викладача. Є автором та співавтором більше 14 статей та 12 патентів на корисну модель.