Навчальні дисципліни кафедри

Навчальний процес на кафедрі забезпечує 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, 2 старших викладачі, 2 асистенти.

Викладачі кафедри викладають наступні дисципліни:
д.т.н. проф. Луців І.В.
 • САПР ТП В та І
 • Вища освіта України і Болонський процес
 • Проектування В та ВК
 • Фізичні основи механічної обробки металів
к.т.н., доц. Волошин В.Н.:
 • Математичне моделювання В та ВК
 • Верстати для спецтехнологій
к.т.н., доц. каф.ВІ Гагалюк А.В.:
 • Машинне конструювання
 • Основи САПР
 • Машинна графіка
 • Точність В і ВК
 • Діагностика і випробування В і ВК
ст. викладач Дубецький І.Д.
 • Металообробне обладнання
 • Обладнання та транспортні засоби машинобудівних цехів
 • Обладнання автоматизованого виробництва
 к.т.н., доц., Зеленський К.В.
 • Інструментальне забезпечення В та ВК
асистент Кашуба Н.П.
 • Основи формоутворення поверхонь
 • Металообробне обладнання
 • Пакети прикладних програм
 • Проектування В і ВК
 • Охорона праці в галузі
к.т.н, доц. Кобельник В.Р.
 • Основи формоутворення поверхонь
 • Верстати з ЧПК
 • Дослідження та випробування В та ВК
к.т.н., проф. Кривий П.Д.
 • Теорія різання
 • Організація верстатобудівного виробництва
 • Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень
 • Надійність В та ВК
асистент Крупа В.В.
 • Ріжучий інструмент
 • Різальний інструмент та інструментальне забезпечення АВ
 • Металообробне обладнання
 • Теорія технічних систем
 • Історія інженерної діяльності
 • Теорія технічних систем
 • Професійна підготовка
к.т.н., доц.  Лещук Р.Я.
 • Автоматизація верстатно-інструментального виробництва
 • ОТТ та ОНД
 • САПР В та ВК
 • Промислові роботи і РТК
к.т.н., доц., Скляров Р.А.
 • Основи САПР
 • Основи інтелектуальної власності
 • Прогнозування розитку МРВ
 • СУБД
 • Теорія автоматичного керування
к.т.н., доц.  Шанайда В.В.
 • Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ
 • Різальний інструмент та інструментальне забезпечення АВ
 • Основи дизайну
 • САПР у зварюванні
 ст. викладач Шарик М.В.
 • Експлуатація та обслуговування машин
 • Ремонт та експлуатація В та ВК
 • Гідропривід та ГПА В та ВК
 • Металообробне обладнання