Запрошуємо на навчання

Фахівець володіє широким спектром вмінь і навиків конструювання, дизайну, виготовлення, експлуатації та ремонту сучасного верстатного обладнання, верстатних комплексів, верстатів з ЧПК і автоматичних ліній, гнучких виробничих систем, сучасними системами автоматизованого проектування елементів і вузлів верстатів та прикладним програмним забезпеченням

Початкові посади випускників: інженер-механік, інженер інструментального виробництва, інженер від­ділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації, асистент, викладач, інженер-дослідник, науковий співробітник у галузі верстатобудування.
Можливість працевлаштування: конструкторські та технологічні бюро заводів, машинобудівних підприємств і фірм, підрозділи металообробного виробництва, науково-дослідницькі інститути та лабораторії.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОРІЄНТОВАНА НА:

Конструювання металорізальних верстатів, верстатних комплексів і модулів, промислових роботів обробних систем та інших машин автоматизованого виробництва

Розробка технологічних процесів виготовлення верстатного обладнання, різноманітних машин, механізмів і вузлів

Розробка керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням та їх налагодження

Монтаж, експлуатація і ремонт технологічного обладнання

Дослідження і розробка перспективних металорізальних верстатів і систем

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

Якісна матеріально-технічна база на основі лабораторій металообробного обладнання, різального інструменту, систем автоматизованого проектування та робото технологічних комплексів, що дозволяє студентам поглиблено вивчати особливості конструювання сучасної машинобудівної продукції.

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.

Організація навчального процесу на основі використання сучасної комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, мережі INTERNET.

Практична адаптація випускників здійснюється на сучасних машинобудівних підприємствах України та закордоном.

Спеціалізація “Комп’ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання”.