Участь у міжнародних проектах

Міжнародні проекти

На даний час ТНТУ ім. І. Пулюя працює за прямими договорами з 37 закордонними університетами. Крім того, кафедра, як і університет підтримує ділові контакти в рамках міжнародних проектів  з 30 університетами.

Перелік діючих міжнародних угод із зарубіжними університетами та науковими установами.

 

Країна партнер

 

Установа – партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
Боснія і Герцеговина Університет Східного Сараєво Співпраця між науковцями та працівниками, обмін досвідом та студентами, про-ведення спільних досліджень. Угода про співробітництво 09.04.2011-09.04.2017р. Наукове співробітництво, стажування, участь в конференціях
Канада Університет Маунт Ст. Вінсент м. Галіфакс Обмін студентами та аспірантами, науково-педаго-гічними працівни-ками, наукове співробітництво, проведення спільних наукових конференцій. Договір про співробітництво терміном з 12.07.2012 по 12.07.2017 Стажування, науковий обмін, проведення спільних конференцій.
Німеччина Факультет комп’ютерних наук Університету Шмалькальден Підготовка бака-лаврів за програ-мами подвійного диплому. Орга-нізація спільної україно-німецької освітньої програ-ми, наукове співробітництво. Угода про співробітництво терміном з 22.12.2011 по 22.12.2017 Наукове співробітництво, організація спільної української-німецької освітньої програми,
Польща Державна вища технічна школа, м.Новий Сонч Обмін науково-педагогічними працівниками, на-вчальними про-грамами та дос-відом у галузі нав-чання студентів Угода про співробітництво терміном з 21.06.2011 по 31.12.2021 Організація стажування науково-педаго-гічних праців-ників. Кооперація в підготовці наукових кадрів
Польща Технічно-гуманістична академія, м.Бельсько-Бяла Спільний обмін студентами, викладачами, запровадження спільних курсів та науково-дослідних проектів. Угода про співробітництво терміном з 22.06.2011 по 22.06.2021 Організація стажування науково-педаго-гічних праців-ників, спільні курси та науково-дослідницькі проекти
Португалія Університету Міньо, м. Брага Наукове та освітнє співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів Угода про співробітництво терміном з 23.12.2011по 23.12.2017 Організація стажування науково-педаго-гічних праців-ників.
Російська Федерація Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет “ЛЗТИ” імені В.І.Ульянова Підготовка магістрів за програмою подвійного диплому, наукове співробітництво, підвищення кваліфікації. Угода про співробітництво терміном з 14.09.2011по 14.09.2017 Організація стажування науково-педаго-гічних праців-ників. Спільне проведення кон-ференцій, органі-зація навчання за подвійними дипломами.
Російська Федерація Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти “Пензська державна техно-логічна академія” Організація розробки спільних навчальних програм, спільні науково-дослідні проекти, обмін науково-педагогічними працівниками Угода про співробітництво терміном з 05.04.2012 05.04.2017 Організація стажування науково-педагогічних працівників.