Аспіранти

Грицишин _Іра_2

Грицишин Ірина Ігорівна  –  аспірант 2-го року навчання

В 2015 р. закінчила магістратуру за спеціальністю 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами». В 2015 році поступила в аспірантуру ТНТУ імені Івана Пулюя на спеціальність 05.03.01 “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Волошин В.Н.

Стахурський Олександр Олександрович – аспірант 3-го року навчання