Шанайда Володимир Васильович

Shanaida2

ШАНАЙДА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, кандидат технічних наук, доцент

Народився у місті Тернопіль  в сім’ї службовців. Українець.

У 1985 році вступив на перший курс механіко-технологічного факультету Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.

За час навчання працював у галузевій науково-дослідній лабораторії (ГНДЛ-1) під керівництвом старшого наукового співробітника, к.т.н. доцента Петровського Б.С. З четвертого курсу навчання під керівництвом д.т.н., професора Нагорняка С.Г. виконував науково-дослідну роботу, яка переросла у дипломний проект, а згодом була представлена у вигляді дисертаційного дослідження. У 1992 році з відзнакою закінчив навчання у Тернопільському приладобудівному інституті. Цього ж року зарахований на посаду інженера науково-дослідної частини приладобудівного інституту і вступив до аспірантури при Тернопільському приладобудівному інституті за спеціальністю 05.03.01.  “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”.                                                                                                                      Кандидатську дисертацію захистив у 1995 році за спеціальностями: 05.03.01 “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти” і 05.02.04 “Сільськогосподарські машини”. За час трудової діяльності опублікував більше 70 наукових та навчально-методичних праць, є автором навчального посібника “Пакет MathCAD в інженерних розрахунках” (виданий з грифом міністерства освіти і науки України), співавтором трьох навчальних та навчально-методичних посібників з курсу “Вища освіта України та Болонський процес”, отримав три патенти України на винаходи. Протягом 1998-2000 р.р. – стипендіат державної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.                                       На даний час працює доцентом кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин.

Телефони: роб. 25-06-76,

E-mail: shanayda-vv@ukr.net